Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu

Sosyologların özellikle son zamanlarda vurguladığı bir kavram var. Zamanın ruhunu okumak. Evet; bugün dünyanın en başarılı ülke, kurum ve kişilerine baktığımızda bu unsurların ortak noktasının zamanın ruhunu okumak olduğu görülecektir. Zaman değişken bir yapıdır. Ve her zaman farklı gerçekliklerle karşımıza çıkar. Ona hükmedebilmek, onu anlayabilmek başarılı olmayı doğurmaktadır. Diğer bir deyişle de zamanın ruhunu okuyamamak başarısızlık demektir.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde ,gerçekleşen teknolojik ve bilimsel devrim ,insanlığın edinmiş olduğu binlerce yıllık birikim ,bizim bazı tercihleri yapmamızı,geçmişte aldığımız bazı kararları gözden geçirmemizi salık vermektedir. aksi taktirde başarılı olmak ,zamana hükmetmek mümkün olmayacaktır.

İşte bizler de Şanlıurfa’da yaşayan ve bu coğrafyaya inanan kişiler olarak bir araya gelip zamanın ruhunu okuma girişiminde bulunduk. Ve Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında bir araya geldik.

Yeryüzünde önemli,özel ve kadim şehirler vardır.Bu şehirler ,geçmişten günümüze tarih,bilim,hukuk,inanç,kültür,sanat,edebiyat,medeniyet gibi insanlık kültürünün oluşumuna ve gelişimine mekan olmuş merkezlerdir. Bu şehirler batıda Atinave Roma;doğuda ise Mekke,Medine ,Kudüs,İskenderiye ve Urfa'dır.

Dünyanın gözbebeği ve en eski kenti olan ilimizde girişimci kadın sayısını arttırmak ,ülke ekonomisine katkıda bulunmak ,kadınlarımıza istihdam alanları oluşturacak girişimcilere destek olmak ve kadının sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek için takım arkadaşlarımla birlikte yola çıktık .

Takım arkadaşlarımla birlikte seçildiğimiz günden bu yana büyük emek ve özveri ile çalışmaktayız.

Kadın Girişimciler Kurulu olarak iş fikri olan ,iş kurmak isteyen veya mevcut işini geliştirmek isteyen kadınlarımıza eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile destek vererek kendi alanında model bir kurul olmasını amaçlıyoruz.

Vizyonumuzu; demokrasi, şeffaflık, katılımcılık ve gönüllülük değerleri doğrultusunda, girişimci kadınların yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirerek, araştırmalar yaparak ve yaptırarak, projeler hazırlayarak ve uygulayarak gerçekleştireceğiz.

Öncelikli amacımızın ticari girişimden önce bilinçlerde bir girişim ruhu oluşturabilmek olduğunu önemle vurgulamak istiyorum. Bizce devrim önce niyetle başlar,kararda devam eder ve eylemde sona erer.

İşte bizim bu kente kattığımız en önemli girdi;büyük ihtimalle kadınlarımızın kendilerine olan inançlarını arttırmamız ,onların içlerindeki güce onları inandırmamız ve onları cesaretlendirmemiz .

Girişimcilik dediğimiz şey de aslında bundan başka bir şey değildir.


Cevahir Asuman YAZMACI
Online Ziyaretçi Sayısı: 5
2018 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 10693
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2018 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES